Z okazji Dnia Dziecka na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu w dniu 16.06.2022 r. odbył się festyn rodzinny, na którym nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

W trakcie imprezy nie obyło się bez wielu gier, zabaw, konkursów i pokazów artystycznych. Dużą atrakcją cieszyły się stanowiska wszystkich służb mundurowych reprezentowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu, Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Sosnowcu. Sosnowieccy więziennicy zaprezentowali wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się samochód operacyjny Służby Więziennej.

 

Impreza była doskonałą okazją do przybliżenia zainteresowanym powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. Na stanowisku informacyjnym Służby Więziennej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Zainteresowanym przybliżano ustawowe zadania Służby Więziennej, do których należy m. in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce, zapewnienie w niej porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewnienie osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw.

Zachęcano również młodych ludzi do wstąpienia w szeregi trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Funkcjonariusze z sosnowieckiego aresztu przedstawili korzyści płynące ze wstąpienia do Służby Więziennej, zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego.

 

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu od wielu lat aktywnie i regularnie biorą udział w akcjach charytatywnych i festynach rodzinnych, mających na celu nie tylko pomaganie potrzebującym, ale również kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Tekst: por. G. Kantor, ppor. K. Breur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej