Prezentacja sprzętu i samochodu operacyjnego Służby Więziennej, stoisko informacyjne z gadżetami oraz wiele innych atrakcji przygotowali sosnowieccy więziennicy z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Ponadto promowano rekrutację do Służby Więziennej i ofertę edukacyjną SWWS.

29.05.2022 r. odbyły się obchody z okazji Dnia Weterana. Impreza zorganizowana przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie oraz Urząd Miasta Czeladź odbyła się na rynku w Czeladzi i zafundowała uczestnikom wiele atrakcji. Nie zabrakło na niej przedstawicieli Służby Więziennej z sosnowieckiego aresztu.

W trakcie imprezy zaprezentowano umiejętności musztry reprezentacyjnej klas mundurowych z III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem użytkowanym przez Straż Pożarną oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Zainteresowanie wśród uczestników wzbudził przede wszystkim specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez Straż Graniczną.

Służba Więzienna zaprezentowała samochód operacyjny, wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej.

Obchody były formą popularyzacji i promocji obronności oraz budowania pozytywnego wizerunku służb mundurowych.

Największe zainteresowanie stanowiskiem funkcjonariuszy z sosnowieckiego aresztu tradycyjnie okazywali najmłodsi uczestnicy festynu.

Impreza była doskonałą okazją do przybliżenia zainteresowanym powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. Na stanowisku informacyjnym Służby Więziennej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Zainteresowanym przybliżano ustawowe zadania Służby Więziennej, do których należy m. in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce, zapewnienie w niej porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewnienie osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw.

Zachęcano również młodych ludzi do wstąpienia w szeregi trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Funkcjonariusze z sosnowieckiego aresztu przedstawili korzyści płynące ze wstąpienia do Służby Więziennej, zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego.

 

Tekst: ppor. K. Breur i por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej