Zgodnie z kilkuletnią tradycją w sosnowieckim areszcie zaprezentowana została wystawa historyczna w ramach prowadzonego przez wychowawcę projektu edukacyjnego "Dziedzictwo Pokoleń".

Od dzisiaj do 9 sierpnia 2021 r. osoby pozbawione wolności mogą obejrzeć wystawę pt. "Rok 1920 na Górnym Śląsku" poświęconą 100-leciu Powstań Śląskich. Jest ona prezentowana w ramach zajęć kulturalno-oświatowych dla osadzonych. To kolejna odsłona programu "Dziedzictwo Pokoleń" realizowanego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Po uprzednich odsłonach projektu, w czasie których przybliżono osobom pozbawionym wolności dramatyczne losy "Orląt Lwowskich", Górnoślązaków deportowanych do ZSRR w 1945 r., tragiczne wydarzenia w czasie strajku w kopalni „KWK Wujek” w Katowicach, postać gen. Władysława Sikorskiego, ks. Jana Machy oraz Danuty Siedzikówny Inki, przyszedł czas na historię Powstańców Śląskich. 

Wystawa ma na celu przybliżenie sytuacji historycznej i politycznej Górnego Ślaska po I wojnie światowej oraz genezę i przebieg II Powstania Śląskiego. 

Ekspozycję zaprezentowano na świetlicach oddziałów mieszkalnych, zarówno skazanym, odbywającym karę pozbawienia wolności w ramach oddziału zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów, jak i dla osób tymczasowo aresztowanych. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, szczególnie tych osadzonych, którzy interesują sie historią XX wieku. Wystawa skłoniła również część z nich do dzielenia się wspomnieniami na temat udziału w powstaniach członków własnych rodzin.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej