Rano w Areszcie Śledczym w Sosnowcu ogłoszono alarm. Skazani zachowywali się agresywnie i odmówili opuszczenia pola spacerowego. Chwilę później zaobserwowano pożar w okolicach budynku gospodarczego.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń w godzinach porannych w jednostce zabrzmiała syrena alarmowa w związku z naruszeniem porządku w oddziale mieszkalnym. Osadzeni  zachowywali się agresywnie, odmówili opuszczenia pola spacerowego, próbowali wzniecić na nim pożar. W związku z niepowodzeniem negocjacji i dalszą agresywną postawą osadzonych funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zastosowali odpowiednie środki przymusu bezpośredniego obezwładniając i izolując uczestników zdarzenia. Całą akcję wspierali funkcjonariusze grupy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Ćwiczenia obejmowały także koordynację działań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy SW w trakcie gaszenia pożaru w budynku gospodarczym jednostki. Strażacy po wyeliminowaniu zagrożenia pożarowego dokonali także przeglądu instalacji przeciwpożarowej jednostki penitencjarnej oraz zapoznali się z jej infrastrukturą na wypadek sytuacji alarmowych w przyszłości. Strażacy zostali również zapoznani z realiami codziennej pracy funkcjonariuszy sosnowieckiego aresztu.

Ćwiczenia funkcjonariuszy sosnowieckiej jednostki penitencjarnej i sosnowieckich strażaków miały na celu sprawdzenie efektywności przyjętych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich celem było również usprawnienie działania służb i przygotowanie do wspólnego reagowania na możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Wspólne manewry to także okazja do sprawdzenia systemu alarmowania w jednostce i mobilności załogi oraz do doskonalenia kadry dowódczej w umiejętnościach organizacji działań ochronnych oraz pozostałych funkcjonariuszy w realizacji zadań w przypadku zagrożenia.

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej