Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce nie ustają w działaniach pomocowych na rzecz lokalnych organizacji oraz placówek społecznych.

W dniu 29 kwietnia 2020r. z-ca Dyrektora ppłk Marcin Śnieżko wraz ze starszą pielęgniarką ambulatorium Aresztu Śledczego w Słupsku chor. Joanną Kołodziejczak wspomogli Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. W podarunkach dla placówek, znalazły się zakupione ze środków zebranych od funkcjonariuszy Służby Więziennej, kremy do rąk, balsamy oraz mydła, wszystko w celu ułatwienia, na co dzień i tak trudnej pracy pielęgniarek i pracowników socjalnych. Pomimo stanu zagrożenia epidemiologicznego, który utrudnia i ogranicza kontakty międzyludzkie, spotkanie z przedstawicielami obydwu instytucji odbyło się w przyjaznej atmosferze, funkcjonariusze zostali przywitani przez Dyrekcję, na ręce Z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku zostały złożone gorące podziękowania.

 

Tekst i zdjęcia: Marta Milczarek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej