Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Michalak wziął udział w spotkaniu pod hasłem „Zachowania suicydalne – można inaczej”

Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Michalak na zaproszenie Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce wziął udział w spotkaniu pod hasłem „Zachowania suicydalne – można inaczej” w którym swoją wiedzą podzielili się wyjątkowi goście : prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst oraz dr. hab. Norbert Malec.

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst – w pracy naukowej specjalizuje się w takich dziedzinach jak kryminalistyka, kryminologia, profilaktyka społeczna, suicydologia i wiktymologia. Opublikował około tysiąca prac naukowych, tłumaczonych na liczne języki, w tym ponad 50 pozycji książkowych. Zaangażowany w działalność różnych organizacji naukowych, rad doradczych i konsultacyjnych, w tym rady konsultacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego i komitetu doradczego Komendanta Głównego Policji. W latach 1985-2004 był prezesem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. Był współtwórcą Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i wieloletnim redaktorem wydawanych przez tę organizację periodyków. Został prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. W 2004 r. Brunon Hołyst otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 r. Krzyż Komandorski tego orderu.

Tekst i zdjęcia: mjr Artur Rajkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej