Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku w ramach podpisanych umów z kontrahentami zewnętrznymi zobowiązał się skierować osadzonych do pracy poza teren jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta.

Okres pandemii koronowirusa oraz wdrożone środki zapobiegawcze przyczyniły się do znacznego  ograniczenia zatrudnienia  odpłatnego osób pozbawionych wolności.

Dzięki staraniom kierownictwa jednostki i zaangażowaniu funkcjonariuszy w miesiącu maju br. z inicjatywy  Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Grzegorza Kowalika odbyło się w OKW Posejdon w Ustce spotkanie w ramach odnowienia współpracy.  Na początek  w dniu 01 czerwca 2021 r. do IGB Mazovia skierowanych do pracy  zostało trzech osadzonych w pełnym wymiarze czasu pracy pozwalającym na osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Osadzeni nowo skierowani  do zatrudnienia  przed podjęciem pracy są dokładnie  weryfikowani przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego pod kątem możliwości zatrudnienia. Następna trójka osadzonych podejmie pracę od  dnia 01 lipca 2021 roku.

Jednostka od lat współpracuje z Mazowiecką  Instytucją  Gospodarki Budżetowej  MAZOVIA . W wachlarzu  działalności IGB Mazovia, znajdują się  ośrodki wypoczynkowe  m.in. OKW POSEJDON w Ustce z profesjonalnym  wyposażeniem multimedialnym,  w którym  odbywają się konferencje i  szkolenia funkcjonariuszy  Służby Więziennej.

Ponadto Dyrektor tutejszej jednostki  podjął na nowo współpracę  z Zakładem Produkcyjnym TIM Kałużny Sp.K.  w zakresie wykonywania przez osadzonych pracy na podstawie umowy o dzieło na zasadach outsourcing’u, polegającym na montażu podzespołów, składania elementów i wykonywania innych prac manualnych z powierzonych materiałów i komponentów. Na dzień dzisiejszy zatrudnionych  jest siedmiu osadzonych. Docelowo  kontrahent planuje zatrudnić dziesięciu osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Aneta Lickiewicz – Pawlęty

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej