W ramach współpracy z kuratorami, w dniu 15 marca 2019r. odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa w siedzibie Sądu Rejonowego w Słupsku, w której udział wzięli kuratorzy z całego okręgu słupskiego, kurator okręgowy p. Krzysztof Gierszyński, jak również Sędzia Sądu Okręgowego p. Witold Galewski.

Służba Więzienna była szeroko reprezentowana zarówno przez dział penitencjarny Aresztu Śledczego w Słupsku, Z-cę Dyrektora mjr Marcina Śnieżko oraz przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu SW w Koszalinie mjr Bogumiła Wacława i kpt. Krzysztofa Pawlinę.

Narada odbyła się z inicjatywy ZKSS w Słupsku, dotyczyła omówienia istotnych dla współpracy pomiędzy kuratorami, a służbą więzienną zagadnień, z którymi spotykają się przedstawiciele obu służb. Ponadto dla wzbogacenia spotkania, z ZK w Czarnem przybył terenowy zespół ds. Systemu Dozoru Elektronicznego, który zaprezentował zakres wykonywanych zadań zwiazanych z montażem urządzeń niezbędnych do wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz monitoringu osób odbywajacych karę w tym systemie.

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do zacieśnienia kontaktów służbowych i wymiany doświadczeń, w związku z czym liczymy na kolejne.

Tekst: Marta Milczarek

Zdjęcia: Marta Milczarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej