W dniu 28.01.2021 r. doszło do spotkania w formie on-line ze studentami Koła Naukowego Socjologów i Kryminologów PROGRESSUM, działającego w Katedrze Socjologii i Politologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Starszy wychowawca, mjr Romuald Cierniak w trakcie wykładu pn. „Funkcjonariusze i osadzeni w dobie pandemii”, przedstawił jaki wpływ na funkcjonowanie aresztu śledczego ma epidemia COVID-19. Następnie wychowawca odpowiadał na pytania zadawane przez studentów, których byli zainteresowani pracą funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz naborem do służby. W przyszłości planujemy dalszy rozwój naszej współpracy z kołem naukowym. Liczymy, że dzięki tym spotkaniom przyszli absolwenci Akademii Pomorskiej w Słupsku podejmą decyzję o wstąpieniu w szeregi Służby Więziennej.

 

 

Tekst i zdjęcia: Artur Rajkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej