W Areszcie Śledczym w Słupsku odbyło się spotkanie informacyjne z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Panem Marcinem Trederem oraz kierowniczką Centrum Integracji Społecznej w Słupsku Panią Moniką Zenik – Krupien.

"Głównym celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa."

By się jednak tak stało i skazani po opuszczeniu zakładu karnego wybierali życie zgodne z prawem i drogę wolną od przestępstw nierzadko potrzebna jest pomoc instytucji i innych osób. Osadzeni uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Panem Marcinem Trederem oraz kierowniczką Centrum Integracji Społecznej w Słupsku Panią Moniką Zenik - Krupien, którzy przybyli na zaproszenie wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych mł. chor. Elżbiety Rybak-Gręzak.

Spotkanie miało na celu zapoznanie osadzonych z możliwościami pomocy oferowanymi przez obie te instytucje osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną. Dodatkowo Pani kierownik Centrum Integracji Społecznej przedstawiła osadzonym idee funkcjonowania tej placówki, którą jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy. Osadzeni aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając pytania. Dziękujemy naszym gościom za chęć przybycia i przybliżenia zasad funkcjonowania obu tych instytucji.

Tekst i zdjęcie: mł. chor. Elżbiety Rybak-Gręzak.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej