Osadzeni z Aresztu Śledczego w Słupsku w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odwiedzili Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku.

Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Pani Marzenny Mazur osadzeni z Aresztu Śledczego w Słupsku pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych mieli okazję obcować ze sztuką, zapoznali się ze stałą wystawą twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupskie muzeum słynie z tego, że w ich zbiorach znajduje się największa na świecie kolekcja dzieł „Witkacego”. Dla wielu z naszych podopiecznych było to pierwsze wyjście do muzeum, pełne pozytywnych wrażeń.

Do środków oddziaływania na skazanych należą w szczególności praca, nauczanie, działalność kulturalno-oświatowa, społeczna i zajęcia sportowe, nagradzanie i karanie dyscyplinarne. Z prowadzonych badań wynika, iż oddziaływania poprzez sztukę wobec osób pozbawiony wolności w zakładach karnych oraz aresztach śledczych prowadzą do złagodzenia symptomów depresji, zmniejszenia liczby zachowań agresywnych i recydywy, poprawiają relacje osadzonych z personelem więziennym i innymi więźniami, pozwalają wyrazić trudne do werbalizacji lub zagrażające myśli i uczucia, stymulują zmiany w kierunku wewnętrznego umiejscowienia kontroli, podnoszą poziom samooceny i stwarzają możliwość zbudowania tożsamości w oparciu o pozytywne wzorce oraz poprawiają relacje z bliskimi.
 

Tekst: mjr Artur Rajkowski

Zdjęcia: mł. chor. Elżbieta Rybak-Gręzak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej