W dniu 28.05.2019r. Areszt Śledczy w Słupsku odwiedziła grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Pomorskiej w Słupsku pod okiem opiekuna, Pana Waldemara Kuczmy.

W ramach zajęć z kryminologii studenci zwiedzali mury Aresztu Śledczego w Słupsku, odwiedzili kaplicę, radiowęzeł, celę monitorowaną, a także celę zabezpieczającą. Studenci przyglądali się pracy oddziałowego, a przy okazji na jednej z uczestniczek wycieczki, zostały zademonstrowane środki ochrony osobistej funkcjonariuszy SW, co spotkało się z dużym zainteresowaniem grupy.

W trakcie oprowadzania Kierownik działu penitencjarnego oraz Kierownik działu ochrony odpowiadali na pytania młodzieży, a także zachęcali zebranych do związania swojej przyszłości z Służbą Więzienną. Opiekunowi grupy wręczono plakaty dotyczące trwającej rekrutacji na funkcjonariuszy w celu rozpropagowania wśród studentów Akademii.

 

Tekst i zdjęcia: Marta Milczarek


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej