W kolejnej sesji programu resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej skierowanego do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności PRACUŚ, prowadzonego w Areszcie Śledczym w Słupsku przez mł. chor. Piotra Biblis oraz kpr. Agnieszkę Noga uczestniczyli doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

„Zdobądź takie kwalifikacje i przekonaj o tym, że jesteś zmotywowany, punktualny, potrafisz pracować w grupie, potrafisz identyfikować się z firmą i jej celami.... a wtedy będziesz idealnym kandydatem do zatrudnienia. Bez zmiany nic nie osiągniesz.”

W czasie spotkania osadzeni otrzymali odpowiedzi na istotne pytania - Jak Urząd Pracy pomaga w znalezieniu zatrudnienia? Co daje bezrobotnemu rejestracja w UP? Jaki jest idealny kandydat do pracy, jakie powinien posiadać cechy?

Utrata pracy to problem wielu osób pozbawionych wolności. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej, często przez kilka lat, tracą kontakt z rynkiem pracy oraz z wykonywanym na wolności zawodem, tracą wiarygodność w społeczeństwie oraz wiarę we własne możliwości. Czasami utrata pracy powoduje utratę poczucia stabilizacji i niezależności. Szybkie zmiany dokonujące się na rynku pracy, które wynikają z nowych potrzeb społeczeństwa oraz zmian technologicznych sprawiają, że osoby przebywające w izolacji nie są w stanie nadążać za tymi zmianami. Bezrobocie i ubóstwo są wskazywane jako jedne z głównych czynników wpływających na przestępczość. Najliczniejszą grupę podejrzanych o dokonanie czynu niezgodnego z prawem stanowią osoby bezrobotne lub niepracujące i nieszukające pracy. Umiejętności oraz wiedza zdobyte podczas zajęć, umożliwią osobom skazanym, po opuszczeniu zakładu karnego, poradzić sobie z trudnościami pojawiającymi się podczas rekrutacji, znaleźć adekwatną do posiadanych umiejętności i uprawnień pracę oraz będą mieli świadomość tego jak ważna jest praca dla właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy, która będzie miała wpływ na umiejętne poruszanie się po rynku pracy.

Program „Pracuś” jest kierowany przede wszystkim do skazanych odbywających karę po raz pierwszy, którzy długotrwale byli bezrobotni przed doprowadzeniem do odbycia kary pozbawienia wolności, mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, chcą poznać swoje mocne strony aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Celem naszych oddziaływań jest nauka przez osadzonego poruszania się na rynku pracy, wynajdowania ofert spełniających oczekiwania i adekwatnych do posiadanych umiejętności i kwalifikacji, odnajdowania się w sytuacjach trudnych wynikających z procesu rekrutacji, stosowania kreatywnych, niestandardowych rozwiązań.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Piotr Biblis

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej