Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, przedłuża się wstrzymanie:
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta;
2) udzielania osadzonym widzeń oraz przepustek;
3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt.1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu korzystania z aparatu telefonicznego do 7 minut,

- ustalono dodatkowy dzień udzielania widzeń poprzez komunikator internetowy SKYPE.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej