Z dniem 11 lutego 2021 roku kpt. Mariusz Cyc został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

Wręczenie aktu powołania na nowe stanowisko dokonał płk Jarosław Banasik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

Kpt. Mariusz Cyc pełni służbę w Służbie Więziennej od dnia 2 kwietnia 2007 roku. Z dniem 2 kwietnia 2007 roku został mianowany na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Koszalinie. W dniu 1 listopada 2011 roku został mianowany na stanowisko wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Koszalinie. W okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 lipca 2015 roku pełnił obowiązki zastępcy kierownika działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Koszalinie, a następnie został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Koszalinie z dniem 1 sierpnia 2015 roku. Kpt. Mariusz Cyc ukończył w 2010 roku szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. W 2016 roku otrzymał brązową odznakę „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ”.

 

Tekst: Artur Rajkowski

Zdjęcia: OISW w Koszalinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej