Z dniem 10 września 2020 roku por. Andrzej Martyka został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku. Wręczenie aktu powołania na nowe stanowisko dokonał płk Jarosław Banasik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

Por. Andrzej Martyka rozpoczął pełnienie służby w Służbie Więziennej w dniu 1 marca 2003 roku na stanowisku strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym w Słupsku. 1 listopada 2006 roku został mianowany na stanowisko referenta działu ewidencji Aresztu Śledczego w Słupsku. Pełniąc służbę w dziale ewidencji zdobywał kolejne stopnie awansu zawodowego. Od 1 czerwca 2012 roku pełnił służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku młodszego wychowawcy. Z dniem 1 czerwca 2013 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku zastępcy kierownika działu ewidencji, a następnie został mianowany na to stanowisko w dniu 6 czerwca 2014 roku. 1 lutego 2018 roku został mianowany na stanowisko kierownika działu ewidencji. W 2014 roku ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. 

Por. Andrzej Martyka posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z terapią społeczną uzyskane na Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2007 roku oraz dodatkowo ukończył studia wyższe na kierunku administracja zdobyte na Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie w 2009 roku. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną na Uniwersytecie Warszawskim w 2016 roku.

 

Tekst: Artur Rajkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej