Aktualne zasady udzielania widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z zastrzeżeniem pkt. 2. Zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane są w godzinach 7:30 13:30. Osoby odwiedzające wpuszczane są w godzinach od 08:00 do 15:00. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez dozoru funkcjonariusza realizowane są w godzinach 9:00, 11:00 i 13:00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.

2. Nie udziela się widzeń w drugi dzień świat Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

 

3. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego określa organ dysponujący. Jeżeli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej.

 

4. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

 

5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych, a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.

 

6. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 

7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej