Z wielkim zaangażowaniem, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku przystąpili do prac brukarskich w ramach Projektu Obywatelskiego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" - kurs BRUKARZ.

Skazani uczestniczący w projekcie zakończyli już część teoretyczną kursu wraz z zajęciami z aktywizacji zawodowej oraz I pomocy przedmedycznej aby przystąpić do części praktycznej szkolenia. W ramach praktycznej nauki zawodu, osadzeni kładą kostkę brukową pod parking dla pojazdów służbowych SW.

Jak mówią wykładowcy prowadzący szkolenia w ramach POWER „dokładamy wszelkich starań, aby nabyte w trakcie kursu umiejętności i kwalifikacje zawodowe pomogły skazanym po odbyciu kary pozbawienia wolności, w skutecznym powrocie na rynek pracy”.

 

 

Tekst: Marta Milczarek

Zdjęcia: Joanna Lewandowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej