Zaangażowanie w działania proekologiczne to zadanie priorytetowe dzisiejszego świata.

Dzięki dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w Areszcie Śledczym w Słupsku zrealizowano zadanie pn.  „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Areszcie Śledczym w Słupsku”. Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej są obniżane dzięki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy niespełna 50 kWp. Wybudowana instalacja paneli słonecznych w połączeniu z zainstalowanymi w jednostce pompami ciepła, powoduje, iż Areszt Śledczy w Słupsku stał się jeszcze bardziej EKO !  

tekst: Karol Sawicki

zdjęcia: Karol Sawicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej