Z inicjatywy kadry penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizowano prelekcję dla skazanych na temat niepełnosprawności. Spotkanie odbyło się w ramach programu readaptacji społecznej „Niepełnosprawność – z tolerancją na ty”.

15 marca 2017r. osadzeni z radomskiego aresztu mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z zaproszonymi przez kadrę penitencjarną gośćmi: Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – Norbertem Barszczewskim, Wicedyrektorem ds. dydaktycznych Ośrodka – Tomaszem Łachutem oraz Kierownikiem Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zaproszeni goście podczas spotkania w profesjonalny sposób opowiedzieli o codziennych utrudnieniach osób z niepełnosprawnością. Wskazano także na ogromną potrzebę kształtowania tolerancji w społeczeństwie wobec niepełnosprawnych. Wyświetlony został autorski film przedstawiający m.in. funkcjonowanie oraz formy rehabilitacji dzieci i młodzieży, przebywających w SOSW w Radomiu.

Skazani podczas prelekcji wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Tego rodzaju spotkania mają dla osadzonych dużą wartość resocjalizacyjną. Pozwalają na dostrzeżenie problemów innych ludzi, uczą empatii, tolerancji, a także nawiązania otwartego kontaktu.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Kierownictwu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu za pomoc przy realizacji programu. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie przekazane podczas spotkania przyczynią do szerzenia idei tolerancji wobec niepełnosprawnych, a skazani będą potrafili zdobytą wiedzę w odpowiedni sposób przenieść do społeczeństwa po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej