Areszt Śledczy w Radomiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych , świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Radomski Areszt Śledczy odwiedzili uczniowie III klasy Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, a także zapoznali się ze specyfiką jednostki. Całość zrealizowano w reżimie sanitarnym.

Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W filmie - na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

Wojciech skazany został na 10 lat pozbawienia wolności m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym - nożem zaatakował swojego rówieśnika, który wcześniej w pubie przez pomyłkę sięgnął po jego butelkę z piwem. Marcin także został skazany na 10 lat więzienia ponieważ pod wpływem alkoholu i środków odurzających prowadził samochód i spowodował wypadek. W wypadku tym zginęły dziewczyny, które poznał na dyskotece i postanowił podwieźć do domu.

Najkrótszy wyrok - 8 lat pozbawienia wolności otrzymał Adam, bliski kolega Wojciecha, który razem z nim kradł, napadał na innych oraz brał udział w ustawianych bójkach pseudokibiców. Codzienność życia w celi pokazana jest właśnie na jego przykładzie. Adam jest ofiarą fali w więzieniu, listownie zrywa z nim dziewczyna, matka płacze podczas widzenia. Monotonny rytm jego dnia wyznaczają tylko apele, posiłki, spacery i zamiatanie celi małą szczoteczką.

Założenia:

Część I: Droga donikąd

Ukazane w aspekcie awersyjnym:

  przemoc

 kradzieże

  narkotyki

  alkohol / alkoholizm

oraz związane z nimi zjawiska społeczne, przedstawione jako równia pochyła, po której jednostka stacza się na margines społeczeństwa.

Część II: Co za kratami

Zasadniczym tematem będzie przedstawienie więzienia jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych:

 więzienie jako strata czasu, „przerwa w życiorysie”

 więzienie jako miejsce, gdzie więzi rodzinne ulegają osłabieniu

 więzienie jako brak swobody, wolności

 więzienie jako stan ciągłej deprywacji (te same, powtarzalne bodźce, brak zróżnicowania, kolorytu, radości życia)

 wszechobecna tęsknota za wolnością i wszystkim, co z nią związane

 duża szansa na to, że wystąpią trudności w przystosowaniu do życia w społeczeństwie po opuszczeniu więzienia

Narzędzia:

Film prewencyjny

Prelekcje funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej

Film

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej