Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Radomiu to kilkunastu pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia dbają o stan zdrowia osób pozbawionych wolności

Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony 7 kwietnia nabiera w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia. Wyjątkowe umiejętności, poświęcenie, cierpliwość i zaangażowanie to cechy personelu medycznego bez względu na ich miejsce pracy bądź pełnienia służby.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań jakie stoją przed pracownikami służby zdrowia w zakładzie karnym. Do najważniejszych należy z pewnością udzielanie natychmiastowej pomocy w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia osób pozbawionych wolności, ale także wydawanie leków, pobieranie krwi do badań, pomiar poziomu cukru, robienie wszelkiego rodzaju opatrunków i iniekcji. Wszystkie wymienione zabiegi są wykonywane na zlecenie lekarskie.

Praca pielęgniarki bądź lekarza za więziennym murem wymaga wyjątkowej odporności na stres, ale także odporności psychicznej. Nie ulega wątpliwości, iż więźniowie to trudni pacjenci. Często są to osoby zaniedbane pod względem zdrowotnym, nie dbający o higienę osobistą, niechętni do współpracy i nie szanujący swojego zdrowia. Nie zawsze potrafią okazać wdzięczność czy uznanie za udzieloną pomoc.

Oprócz typowych zabiegów jakimi są obejmowane osoby chore, personel medyczny w zakładach karnych zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, informowaniem osadzonych o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, a także udzielaniem dyskretnych i kompetentnych informacji na temat chorób i sposobów ich leczenia, co w tak specyficznym miejscu jak więzienie jest niezwykle ważne.

Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych praw człowieka, dlatego służba zdrowia w jednostkach penitencjarnych ma znaczenie fundamentalne.

Opracowała: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej