Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki przeprowadził wychowawca z grupą 5 skazanych w związku z rocznicą wydarzeń Radomskiego Czerwca 1976 roku. 

Trasa odzwierciedlała historyczną drogę jaką pokonali uczestniczy tamtych wydarzeń. Oddano hołd pod pomnikiem upamiętniającym protestujących. Zajęcia pokazujące prawidziwą, "żywą" historię to wspaniała okazja do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wpajanie przestrzegania porządku prawnego. 

 

tekst: ppor. Marcin Obremski, ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej