W dniu 4 listopada w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla skazanych z przedstawicielem Misji Więziennej „Fylake”

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych często przyczynia się do wejścia w konflikt z prawem. Każda okazja do dialogu o konsekwencjach społecznych i zdrowotnych powodowanych przez zażywanie narkotyków ma znaczenie w procesie kształtowania postaw obronnych przed uzależnieniem, szczególnie w przypadku osób młodych. Wymagania stawiane przed dzisiejszą młodzieżą, pęd cywilizacyjny, swoista moda na brak zahamowań w towarzystwie to tylko kilka przyczyn sięgania przez osoby młode po coraz bardziej uzależniające substancje chemiczne.

Dzięki spotkaniu osadzeni mieli możliwość nie tylko poszerzyć swoja wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia, ale także przedyskutować asertywne sposoby mówienia „nie”, by oszczędzić cierpienia nie tylko sobie, ale także swoim bliskim. Spotkanie z pewnością zainicjowało wśród uczestników refleksję na temat bycia dla samego siebie – strażnikiem swoich zachowań i popędów.

Tekst: ppor. Joanna Karpeta

Zdjęcia: mł. chor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej