W dniu 6 grudnia 2019 r. przedstawiciele Fundacji Academia Iuris spotkali się z grupą skazanych z Aresztu Śledczego w Radomiu z okazji obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka i zapoczątkowało pozytywne zmiany we współczesnym świecie. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. W zakładzie karnym te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Poza wyborem skutecznych metod resocjalizacji przed personelem więziennym stoi również zadanie polegające na poszerzaniu wiedzy osadzonych o ich fundamentalnych prawach, ale i powinnościach wobec drugiego człowieka i swojego kraju. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka traktuje o nienaruszalności najważniejszych wartości, które są podstawą człowieczeństwa.

Grupa kilkunastu skazanych miała okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa karnego, a także dopytać o kwestie prawne związane z trudną sytuacją w jakiej się znaleźli.

Celem spotkania było również dostarczenie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej znaczenia dla ludzi na całym świecie.

 

Opracowała: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej