Z inicjatywy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu osadzeni mogą korzystać za murami więzienia z porad MOPS-u w Radomiu.

Adaptacja osadzonych do ponownego życia w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności nierzadko wiąże się z licznymi wyzwaniami i problemami. Dlatego też niezwykle istotną częścią pracy resocjalizacyjnej jest przygotowanie skazanych do życia na wolności, a także udzielanie skazanym pomocy społecznej.

Pomoc udzielana skazanym przez funkcjonariuszy Służby Więziennej nie ogranicza się jedynie do wyrabiania dowodów osobistych, kierowania osadzonych na kursy zawodowe albo na zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, czy uczenia nowych umiejętności społecznych poprzez programy readaptacyjne. To także wychodzenie naprzeciw biężącym i często prozaicznym potrzebom, które dla osób z ograniczonym dostępem do świata zewnętrznego mogą urastać do ogromnych wyzwań.
W radomskim areszcie cyklicznie organizowane są spotkania z przedstawicielami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których celem jest pogłębienie świadomości prawnej osob pozbawinych wolności. Takie spotkania pozwalają osadzonym nabyć wiedzę o procedurze orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności oraz z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych czy dofinansowania wydatków mieszkaniowych.


Tekst: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej