Funkcjonariusze radomskiego aresztu angażują osoby pozbawione wolności do działalności charytatywnej i pomocy z zza krat.

W dniu wczorajszym funkcjonariusze przekazali zużyte baterie, zbierane przez osadzonych, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu. W imieniu Dyrektora ośrodka baterie odebrała Pani Anna Aleksanderek-Lada. Dzięki przekazanym bateria uczniowie ośrodka otrzymają artykuły szkolne pomocne w nauce.

st.szer. dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej