Przed dniem Wszystkich Świętych funkcjonariusze oraz osadzeni uporządkowali groby żołnierzy Armii Krajowej, które znajdują się na radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego

Miejsca pamięci oraz mogiły kombatantów są ważnymi miejscami w historii naszego kraju a zachowanie pamięci jest istotne z punktu widzenia edukacji obywatelsko – patriotycznej oraz kultywowania pamięci o bohaterach zasłużonych dla naszego kraju.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych, których celem jest przybliżenie historii Polski oraz sylwetek Kombatantów wzmacniamy poczucie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucia obowiązku i odpowiedzialności wobec społeczeństwa, narodu i państwa, co w konsekwencji może przyczynić się do ukształtowania patriotycznej motywacji do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu karnego po odbyciu kary pobawienia wolności.

Pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych kształtuje naszą tożsamość narodową jako obywateli, sprawia że łączy pokolenia. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności pozwala na poszerzanie wiedzy historycznej, którą są nie tylko daty w podręcznikach szkolnych a życiorysy żołnierzy, ludności cywilnej, którzy ponieśli ofiarę walcząc o Polskę, w której wszyscy dzisiaj żyjemy.

Dbanie o miejsca pamięci to żywa lekcja patriotyzmu, wypełnienie obowiązku wobec historii i oddanie hołdu bohaterom walczącym o Niepodległą Polskę.

 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej