Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Aresztem Śledczym w Radomiu w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności do szycia odzieży ochronnej

Areszt Śledczy w Radomiu dysponuje pomieszczeniem dostosowanym do szycia. Jednostka zapewnia ciągłość zatrudnienia skazanych, możliwość uzyskania dofinansowania, dotacji, pożyczek z funduszy państwowych oraz 35% zwrotu kosztów z wynagrodzeń osadzonych.  
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (48) 61-31-270 lub 783-685-005

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej