Funkcjonariusze służb mundurowych po raz kolejny oddali krew przy Areszcie Śledczym w Radomiu.

Organizatorem akcji był Areszt Śledczy w Radomiu oraz Honorowy Klub Dawców Krwi „Kropelka Sprawiedliwości” działający przy AŚ Radom. 8 lutego, w dzień Święta Służby Więziennej służby mundurowe znów połączyły swoje siły i oddały krew, która zasili banki krwi oraz placówki służby zdrowia. Przedstawiciele służb mundurowych chętnie włączają się w akcje charytatywne. Nie zapominają o tym, że pełniona przez nich funkcja to nie tylko dbanie o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. To także chęć niesienia pomocy i ratowania ludzkiego życia.

http://www.sw.gov.pl/galeria/nasza-krew-twoje-zycie

https://mazowsze.witd.gov.pl/mazowieccy-inspektorzy-podzielili-sie-najcenniejszym-darem-krwia/#more-1745

 

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej