Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Andrzej Rodak w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” podpisał porozumienie z firmą zajmującą się produkcją obuwia.

28 lipca 2017 roku w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie – płk. Zbigniewa Brzostka, Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Andrzej Rodak w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” w sprawie zatrudnienia osadzonych podpisał porozumienie z firmą zajmującą się produkcją obuwia.

Odpłatne zatrudnienie otrzyma początkowo 20 osadzonych z podgrupą klasyfikacyjną P-1, odbywających długoterminowe wyroki kary pozbawienia wolności. Produkcję obuwia skazani wykonywać będą w radomskim areszcie w specjalnie przygotowanej i dostosowanej hali produkcyjnej. Docelowo przy produkcji obuwia na bazie porozumienia zatrudnienie otrzyma do 40 osadzonych. Ważnym aspektem jest to, że pracujący już osadzeni będą wprowadzać w obowiązki kolejnych zatrudnionych skazanych, co ma dużą wartość resocjalizacyjną. Będą mogli tym samym kształtować takie wartości, jak współpraca i odpowiedzialność. Ponadto umożliwi to skazanym spłatę swoich zobowiązań finansowych oraz da możliwość wsparcia materialnego ich rodzin.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w swojej wypowiedzi podkreślił fakt, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Podziękował również za zaangażowanie społeczeństwa w pomoc osadzonym w nabyciu nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, dzięki któremu po opuszczeniu zakładu karnego łatwiej będzie odnaleźć się osadzonym na rynku pracy.

Tekst i zdjęcia: szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej