W radomskiej jednostce przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników działu penitencjarnego dotyczące dopalaczy.

Dopalacze pojawiły się w Polsce kilka lat temu. Miały być alternatywą dla narkotyków i staja się coraz bardziej popularne. Niestety skutki ich zażywania są często trudne do przewidzenia, a nawet kończą się śmiercią. Osoby, które weszły w konflikt z prawem niejednokrotnie popełniły przestępstwo pod wpływem narkotyków, alkoholu czy środków zastępczych. O ile wiedza o działaniu narkotyków czy alkoholu jest dość powszechna, o tyle wiedza o dopalaczach i ich działaniu wymaga ciągle uzupełniania informacji i zwiększania świadomości, ponieważ są stosunkowo krótko na rynku. Z uwagi na to, iż karda penitencjarna, czyli wychowawcy, psychologowie, inspektorzy ds. zatrudnienia, na co dzień pracują w bezpośredni kontakcie z osadzonymi ważne jest, aby posiadali rzetelną wiedzę na temat działania i skutków zażywania tych środków odurzających.

Podczas szkolenia funkcjonariusze obejrzeli film profilaktyczny „Nie zamykaj oczu”, przedstawiający prawdziwe historie osób, które podły ofiarami dopalaczy. Prowadzące szkolenie szczególną uwagę zwróciły na rodzaje dopalaczy, ich wgląd oraz konsekwencje, jakie mogą pojawić się p zażyciu tych środków.

Dzięki pozyskanej wiedzy wychowawcy i psychologowie będą mogli lepiej oddziaływać profilaktycznie na osadzonych i przekazywać im zdobytą wiedzę w rozmowach indywidualnych czy programach readaptacyjnych i edukacyjnych.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej