Praca to jeden z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji. W dniu 07.04.2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu, ppłk Radosław Kryza podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych na terenie jednostki penitencjarnej z Prezesem firmy Technika Opakowań Drewnianych w Piastowie, która zajmuje się produkcją palet, skrzyń oraz opakowań drewnianych. Osadzeni zostaną zatrudnieni na terenie radomskiego aresztu na stanowisku pracownika produkcji.

Mając na uwadze stan epidemii oraz wynikające z tego ograniczenia służące poprawie bezpieczeństwa obywateli, Służba Więzienna podjęła szereg działań, w celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zagrożeń wynikających z epidemii koronawirusa. Mając na uwadze rekomendacje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące priorytetów w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności w ramach programu „Praca dla więźniów”, Areszt Śledczy w Radomiu podjął szereg działań mających na celu reorganizację zatrudnienia odpłatnego na rzecz kontrahentów zewnętrznych
z zatrudnienia w systemie bez konwojenta poza terenem jednostki na zatrudnienie wewnętrzne
w pomieszczeniach produkcyjnych zaadaptowanych pod działalność firm. Efektem przedmiotowych działań, jest podjęcie współpracy w Firmą Technika Opakowań Drewnianych, która pomimo ciężkiego czasu pandemii obdarzyła kredytem zaufania właśnie radomski areszt zapewniając zatrudnienie do 10 skazanych, z możliwością zwiększenia ilości o kolejne 10 osób zatrudnionych
w systemie dwuzmiennym.

Współpraca Aresztu śledczego w Radomiu z przedstawicielami  ww. firmy trwa nieprzerwanie od 2016 roku. Skazani jeszcze w pierwszym kwartale 2020r. świadczyli pracę w siedzibie kontrahenta, jednak
w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki zostało wstrzymane. Próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości jednostka rozpoczęła rozmowy z kontrahentami, w celu stworzenia nowych miejsc pracy na terenie jednostki.

 

tekst: st. szer. Malwina Siwierska
zdjęcie: por. Bartosz Zylik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej