12 kwietnia 2018r. w radomskim areszcie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami Liceum Ogólnokształcącego CN-B.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia charakterystyki jednostki i specyfiki pracy w Służbie Więziennej. Profilaktyczno-edukacyjny film „Więzienie - stracony czas” mocno zainteresował młodzież, która swoimi pytaniami wykazywała duże zainteresowanie spotkaniem.

Zajęcia odbyły się zgodnie z dwoma zamierzonymi celami: profilaktycznym, aby przestrzec młode osoby przez niewłaściwymi, często pochopnymi zachowaniami oraz edukacyjnym, aby przybliżyć pracę funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu. Młodzież dowiedziała się jakie cechy powinien posiadać funkcjonariusz oraz jak trudna i odpowiedzialna jest to praca.

 

Teksi i zdjęcia: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej