16 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Programy readaptacyjne, audycje w radiowęźle, prelekcje, rozmowy wychowawcze i psychologiczne to oddziaływania, które w Areszcie Śledczym w Radomiu przyczyniają się do kształtowania tolerancji wśród osób skazanych.

Nauka tolerancyjnych zachowań wobec m.in. osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, odmiennego koloru skóry jest nieodłącznym elementem akceptowanego powrotu do społeczeństwa.

Przygotowane oddziaływania edukacyjne mają na celu zwrócenie uwagi na to, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, niepełnosprawność, czy religię. A znajomość pojęcia tolerancji daje szansę pełniejszego, bardziej świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

st.szer. Dafmara Frączek

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej