Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 na świecie wpłynęła negatywnie na sytuację kobiet. Szacuje się, że co roku W Polsce około 800 tysięcy kobiet doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2 tysiące kobiet dziennie.

Kampania „Biała wstążka” to 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Idea wywodzi się z Kanady, gdzie 6 grudnia 1989 r. na politechnice w Montrealu w wyniku zamachu zginęło 14 kobiet. Chociaż idea ma swój początek w Kanadzie, obecnie w ponad 60 krajach co roku pomiędzy 25 listopada i 10 grudnia realizowane są różne przedsięwzięcia pozwalające na podjęcie refleksji nad tym, co działa w systemie przeciwdziałania przemocy i jakie wyzwania wciąż przed nami stoją.

Areszt Śledczy w Radomiu mocno wpiera inicjatywę. Przygotowano audycje edukacyjne dla osadzonych, kadra przeprowadza specjalistyczne programy psychokorekcyjne dla sprawców przemocy rodzinnej, domowej, a funkcjonariusze noszą dopieta do munduru symboliczną białą wstążkę.

Co możemy zrobić indywidualnie?

* rozejrzyj się wokół siebie, czy w Twoim otoczeniu ktoś potrzebuje wsparcia, czy ktoś może być narażony na przemoc, zareaguj,

* mów o zjawisku cyberprzemocy wobec kobiet,

* dowiedz się, gdzie kobiety i dziewczęta w Twojej społeczności mogą uzyskać pomoc i promuj te działania

* podejmij osobiste zobowiązanie, że nie będziesz tolerować ani akceptować przemocy wobec kobiet i głośno o tym mów, sprzeciwiaj się każdej formie przemocy,

* rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi na temat negatywnego wpływu przemocy wobec kobiet na jednostki i społeczności, uświadamiaj,

* dowiedz się o przyczynach i konsekwencjach przemocy wobec kobiet,

* po prostu nie bądź obojętna/obojętny.

Tekst i zdjęcia: st.szer. Dagmara Frączek
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej