ART to oparta o naukowe postawy interwencja poznawczo-behawioralna, której celem jest zmiana zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

Trening Zastępowania Agresji jest programem psychoedukacyjnym opracowanym przez prof. Arnolda Goldsteina z USA w odpowiedzi na narastający problem agresji i przemocy.
Jest to jeden z bardziej skutecznych behawioralnych programów zmiany zachowań agresywnych i przemocowych, dlatego z powodzeniem jest realizowany w jednostkach penitencjarnych. W Oddziale Zewnętrznym w Radomiu grupa osadzonych obecnie uczestniczy w tym specjalistycznym programie. Z uwagi na to, iż ART znajduje się w banku rekomendowanych programów profilaktycznych kadra penitencjarna OZ w Radomiu postanowiła przy pomocy wykwalifikowanych specjalistów wprowadzic go na stałe w oddziaływania resocjalizcyjne osadzonych. Wśród uczestników znajdują się skazani odbywający karę pozbawienia wolności za czyny niezgodne z prawem związane ze stosowaniem przemocy. Trening ART poprawia kontrolę złości oraz podnosi poziom konstruktywnego zachowania społecznego poprzez rozwój umiejętności intrapersonalnych, interpersonalnych i społeczno-poznawczych. Podczas trwania treningu osadzeni ćwiczą samokontrolę, umiejętność radzenia sobie z frustracją oraz wnioskowanie moralne. Uczestnictwo w Treningu zastępowania agresji powoduje znaczące obniżenie poziomu agresji oraz podwyższenie poziomu zachowań prospołecznych.

 

Tekst i zdjęcia: st szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej