Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Radomiu zorganizowała dla skazanych kilkugodzinne zajęcia, w ramach których osadzeni pod opieką wychowawcy udali się na cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu

Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych dla skazanych przynosi wiele korzyści. Po pierwsze wskazuje osobom pozbawionym wolności właściwe wzorce spędzania czasu wolnego oraz wpaja zasady współżycia społecznego. Właściwy dobór tego typu zajęć przybliża osobom pozbawionym wolności rolę kultury w życiu człowieka, pomaga kształtować szacunek dla dorobku narodowego, tradycji oraz najwyższych wartości.

Pamięć o zmarłych oraz dbanie o ich groby są trwale wpisane w polską kulturę i tradycję. Podczas zajęć osadzeni mieli możliwość pomodlenia się przy grobach swoich bliskich. Uczczono również pamieć o żołnierzach, którzy polegli walcząc za naszą ojczyznę oraz Polaków zamordowanych w Katyniu.

Zajęcia miały na celu zainicjowanie bądź utrwalenie u skazanych właściwego sposobu myślenia o polskości, naszym dziedzictwie kulturowym oraz naszej historii. Stały się też okazją dla uczestników do refleksji nad dotychczasowym systemem wartości.

Tekst: ppor. Joanna Karpeta

Zdjęcia: mł. chor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej