W dniu 14 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości związane z wręczeniem funkcjonariuszom jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych

Narodowe Święto Niepodległości obok ustanowionego na dzień 8 lutego święta Służby Więziennej jest okazją do wręczania wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe. Jest to także okazja do oddania przez naszą formację hołdu poległym i zmarłym funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa.

Początek uroczystości zapoczątkowało wejście do sali Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka i złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości. Dyrektorowi Okręgowemu towarzyszył Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Andrzej Fereniec. Następnie prowadzący uroczystość, w imieniu gospodarzy, powitał gości, którzy zjawili się, aby uczestniczyć wraz z fukcjonariuszami Służby Więziennej w tej doniosłej chwili.

Doceniając pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości nadał dziewiętnastu funkcjonariuszom odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” - jedną złotą, pięć srebrnych oraz trzynaście brązowych. Wyższe stopnie służbowe zostały nadane pięćdziesięciu ośmiu funkcjonariuszom. Ważnym elementem ceremonii było także nadanie przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie odznaki „Semper Paratus” dwóm fukcjonariuszom, którzy poza godzinami służby odpowiednio zareagowali na zagrożenia i dzięki swojej postawie nie dopuścili do popełnienia przestępstwa.

Wręczenia odznak resortowych Ministra Sprawiedliwości, odznak „Semper Paratus” oraz aktów nadania na wyższy stopień służbowy dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, płk Zbigniew Brzostek. W dalszej części uroczystości nastapiło wręczenie dwudziestu dwóch odznak „100 – lecie polskiego więziennictwa”, przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej funkcjonariuszom i osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego systemu penitencjarnego.

Następnie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, płk Zbigniew Brzostek w swoim przemówieniu pogratulował wyróżnionym i awansowanym, a także złożył podziękowania za zawodowy profesjonalizm, jakim wykazują się funkcjonariusze w swojej codziennej służbie. Dla funkcjonariuszy jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu była to wyjątkowa chwila, aby poczuć dumę ze swojej codziennej służby.

Podczas uroczystości odczytano również list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, który przypominąc piękne czyny Polaków w walce o wolność, wyraził przekonanie, iż nazwiska osób walczących o niepodległość pozostaną niezapomniane przez przyszłe pokolenia, ożywiając w sercach wszystkich obywateli pokłady patriotyzmu. Dyrektor Generalny podkreślił również w swym liście, iż współcześnie ojczyzna wymaga od nas pokornej służby oraz wyraził dumę z osiągnięć i dorobku Służby Więziennej. Na koniec pogratulował funkcjonariuszom i pracownikom okręgu warszawskiego odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Szczególnym elementem ceremonii były także podziękowania wyróżnionych i awansowanych funkcjonariuszy, którzy skierowali te szczególne słowa do członków swoich rodzin, podkreślając ich wyrozumiałość i wsparcie.

Podniosłą uroczystość w Areszcie Śledczym w Radomiu uświetniła Orkiestra Wojskowa z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnegow Radomiu pod dowództwem kpt. Łukasza Kukulskiego.

Służba Więzienna jest formacja niezbędną dla systemu bezpieczeństwa Państwa, a jej rola nie ogranicza się jedynie do izolacji przestępców. Trzydzieści tysięcy funkcjonariuszy i pracowników służy społeczeństwu wykonując niezwykle odpowiedzialną, choć momentami żmudną pracę, zapewniając tym samym porządek i bezpieczeństwo w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz przygotowując skazanych do powrotu do społeczeństwa. Awanse i wyróżnienia funkcjonariuszy są nie tylko motywacją do ich dalszej wytrwałej realizacji zadań służbowych, ale także podniosłą chwilą, w której czują, że ich wysiłki przynoszą wymierne efekty widoczne dla tych, którzy na co dzień nie mają z więzieniem wiele wspólnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szacownym Gościom, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy!

 

Przygotowała: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej