„Kropelka z Serca na Dzień Dziecka” pod takim hasłem po raz kolejny Zarząd Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizował otwartą akcję oddawania krwi.

Była to kolejna akcja pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk. Andrzeja Fereńca. W mobilnym punkcie poboru krwi Radomskiego Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa krew oddało 42 dawców. Pozyskano 18,900 litrów krwi. Ten bezcenny lek w części przeznaczony jest dla małych dzieci leczonych w radomskich szpitalach, a w części uzupełni Bank Krwi na okres wakacyjny.

Tradycja jest, że w takich akcjach chętnie uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej. Akcję chętnie wspierają także ich rodziny, funkcjonariusze innych służ mundurowych oraz mieszkańcy miasta Radomia.

W dniu zorganizowania akcji atrakcją było zorganizowanie przez Zawodowy Związek Zawodowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Areszcie Śledczym w Radomiu pikniu rodzinnego. Dzieci z radością korzystały z dmuchanego zamka, zwiedzały wozy bojowe wystawione przez PSP – jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą ze Skaryszewa. Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy ratownicze. Swoją pracę zaprezentowała także Służba Więzienna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

 

Tekst: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska, Konrad Szymański

Zdjęcia: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej