Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Radomiu przekazali na ręce Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła słodycze i upominki dla dzieci w ramach akcji pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Zbiórka słodyczy z okazji zbliżającego się dnia dziecka wśród funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu trwała ponad tydzień. Nieprzypadkowo wybór padł na dzieci z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ORATORIUM w Radomiu. Siostry michalitki znane są z tego, że pomagają rodzinom w wychowywaniu dzieci i młodzieży, a szeroko rozumiane wychowywanie, uspołecznianie, formowanie postaw akceptowanych społecznie to działania na co dzień realizowane przez naszą formację.

Wsparcie funkcjonariuszy spotkało się z dużą wdzięcznością zarówno sióstr ze zgromadzenia jak i przebywających tam dzieci. Słodkie upominki uświetniły trwający podczas wizyty funkcjonariuszy festyn z okazji dnia dziecka.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nieprzerwanie intensyfikują działania pomocowe poza więziennym murem. Nie ulega wątpliwości, iż nasza formacja o możliwych formach pomagania posiada obszerną wiedzę i doświadczenie. Trwająca wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga to duże wsparcie dla szeregu instytucji, a także piękny przejaw empatii i jedności.

Opracowanie: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej