24 czerwca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi w ramach wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Krwiodawstwo jest szlachetną akcją społeczną polegającą na tym, że zdrowi ludzie oddają krew tym, którzy jej potrzebują. Honorowym Dawcą Krwi może zostać każdy z nas, oddając krew nie tylko ratujemy życie drugiemu człowiekowi, ale pomagamy również w procesie leczenia. Idea pomagania innym przynosi wiele satysfakcji, o czym mogli przekonać się funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy zrobili to po raz pierwszy. Wystarczy tylko dowód osobisty i dobre chęci. W ostatnich tygodniach sytuacja w centrach krwiodawstwa uległa diametralnej zmianie, nie wszyscy decydują się oddać krew w tak trudnych czasach, co nie zmienia faktu, iż jest ona niezastąpiona, bezcenna i stale potrzebna. Bardziej, niż kilka tygodni temu. Dotychczasowe procedury związane z oddawaniem krwi zostały zmienione w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo osobom oddającym krew, o czym mogli się przekonać funkcjonariusze z radomskiego aresztu.

Celem organizowanej akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, szczególnie potrzebnej podczas obowiązującego w kraju stanu epidemii. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści płynących z oddawania krwi, ale obok ratowania ludzkiego życia, dla personelu więziennego to także okazja do zjednoczenia się w szczytnym celu. Należy podkreślić, iż akcje krwiodawstwa, takie jak dzisiaj, organizowane w jednostkach to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące honorowych dawców krwi regularnie dzieli się płynem ratującym ludzkie życie. Dowodem na to niech będzie chociażby istniejący od wielu lat Klub HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu.

Podczas akcji udało się pozyskać 17,550 litra krwi. W mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiło się 41 osób, krew oddało 39 dawców.

Opracowała: ppor. Joanna Karpeta

Zdjęcia: plut. Michał Słowiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej