Służba Więzienna jest pierwszą formacją mundurową, która oficjalnie przyjęła kobiety do swoich szeregów.

W Areszcie Śledczym w Radomiu aktualnie pracuje i pełni służbę 75 kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej. W strukturze zatrudnienia kobiety obecne są na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, poprzez szczeble administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym, bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim funkcjonariuszkom i pracownicom cywilnym Aresztu Śledczego w Radomiu Dyrektorzy wraz z męską częścią załogi składają najserdeczniejsze życzenia, dziękując za profesjonalizm, codzienną służbę, gotowość do poświęceń i empatię.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej