W dniu 24 października 2019 r. SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik – koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu pani Małgorzata Mąkosa przeprowadziły w Areszcie Śledczym w Radomiu spotkanie informacyjne dla skazanych dotyczące mediacji

Mediacje to próby rozwiązania konfliktu bądź sporu w taki sposób, aby satysfakcjonował wszystkie strony. Mediacje prowadzone są przez osoby bezstronne i neutralne, których zadaniem jest także łagodzenie negatywnych emocji bądź napięć w trakcie trwania negocjacji. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie Sądu Okręgowego w Radomiu „W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.”

Tematem spotkania były przede wszystkim zasady mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i propagowanie tej idei wśród osób skazanych. Osoby pozbawione wolności, poza problemami z kontrolą negatywnych emocji, często ujawniają brak elementarnej wiedzy na temat mediacji zarówno w sprawach karnych, cywlinych jak i rodzinnych. Spotkania informacyjne tego typu są więc niezbędne w złożonym procesie resocjalizacji skazanych. Dla skazanych mediacje to forma swoistej rehabilitacji społecznej.

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniach 14 – 18 października 2019 r. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu skazanych z Aresztu Śledczego w Radomiu.

Opracowanie: ppor. Joanna Karpeta

Zdjęcia: mł. chor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej