1 sierpnia 1944 roku w okupowanej Warszawie coś pękło. Obudził się gniew, tęsknota za wolną Polską, za Polską w ogóle. O godzinie 17.00, w ramach akcji Burza, żołnierze Armii Krajowej i ochotnicy chwycili za broń, mimo znaczącej przewagi wojsk niemieckich. Walki trwały 63 dni i pokazały całemu światu, że trzeba i należy walczyć z okupantem. Był to nie tylko największy zryw ruchu oporu w Europie, ale również ważna lekcja patriotyzmu i poświęcenia przekazana następnym pokoleniom.

Funkcjonariusze Służby Więziennej radomskiego aresztu każdego roku, w rocznicę wybuchu Powstania o godzinie 17.00 zatrzymują się na chwilę, by w ten sposób oddać hołd walczącym Powstańcom. Pamięć ta nie sprowadza się do jednego dnia. Od lat w radomskim areszcie podejmowane są różne inicjatywy upamiętniające Powstanie i jego uczestników m.in. Paczka dla Bohatera, Napisz list do Powstańca.

Wychowawcy, prowadząc działania resocjalizacyjne, starają się zaszczepić wśród osadzonych wartości patriotyczne, którymi kierowali się Powstańcy, prowadząc takie programy resocjalizacji społecznej jak „Piosenki Patriotyczne” czy spotkania, w trakcie których przybliżane są osadzonym powody i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajęcia kulturalno-oświatowe tego typu dla skazanych kształtują postawy obywatelskie i patriotyczne, przede wszystkim rozbudzają ciekawość osadzonych historią Polski, pomagają kształtować odpowiedzialność za własny kraj oraz wyrabiają szacunek dla narodowego dorobku i tradycji.

W tym roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego przekazali maski ochronne dla kombatantów Armii Krajowej. Mieliśmy również zaszczyt uczestniczyć w obchodach 100 rocznicy urodzin Pana Ppłk Henryka Filipskiego Ps. Jeremi, przekazując mu prace i kartki urodzinowe wykonane przez osadzonych.

 

tekst: Plut. Michał Słowiński

zdjęcia: archiwum, www.zyciepw.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej