W Areszcie Śledczym w Radomiu w dniach 20-22 października 2021 r. odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, w trakcie których zgrywano wykonywanie zadań służbowych funkcjonariuszy aresztu z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Zaistnienie zdarzeń  w postaci: zbiorowego wystąpienia osadzonych w oddziale mieszkalnym, najście lokalnej społeczności sympatyzującej z tzw. grupami pseudokibicowskimi, nawiązywanie nielegalnych kontaktów z osadzonymi oraz  przerzucanie materiałów pirotechnicznych na teren jednostki –w konsekwencji pożar na terenie jednostki, a także przygotowanie do ucieczki osadzonego który wtargnął w rejon pasa ochronnego usiłując pokonać ogrodzenie ochronne zewnętrzne.

 W toku ćwiczeń , sprawdzono mobilność funkcjonariuszy uruchamiając instrukcję alarmową, podejmowano szereg działań ochronnych , wprowadzono wzmocniony sposób ochrony, kadra kierownicza  wypracowywała gremialnie decyzje w zakresie dopuszczanych prawem rozwiązań zmierzających do ciągłej realizacji sposobu ochrony oraz porządku wewnętrznego. Wybrane elementy ze względu na reżim epidemiczny realizowano aplikacyjnie. W trakcie ćwiczeń przestrzegano zasad reżimu sanitarnego.  

 

tekst: kpt Arkadiusz Szczepocki

zdjęcia: plut. Michał Słowiński, chor. Piotr Faliński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej