POŻAR!! W dniu 29.07.2020 w radomskiej jednostce przeprowadzone zostały ćwiczenia ochronne z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru na terytorium jednostki. 
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości reagowania w sytuacji powstania zdarzenia mogącego wystąpić w jednostce penitencjarnej oraz podejmowanie działań ochronnych w sytuacji zagrożenia.
 

teskt i zdjęcia: plut. Słowiński Michał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej