W dniu 25 października 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia obronno-ochronne Służby Więziennej. W ćwiczeniach brali również udział funkcjonariusze Policji oraz Straży Pożarnej

Szczegółowo przygotowany program zakładał przeprowadzenie trzech epizodów, następujących jeden po drugim. Pierwszy epizod zainicjowany zabarykadowaniem się dwóch osadzonych w celi mieszkalnej skutkował decyzją dyrektora o wysłaniu negocjatora. Gdy negocjacje zawiodły dyrektor zezwolił na użycie środka przymusu bezpośredniego. Pomimo oporu skazanych, zostali oni skutecznie spacyfikowani przez grupę uderzeniową Służby Więziennej. Drugi epizod zakładał sytuację, w której dwie osoby przebywające w sali widzeń radomskiego aresztu zakłócają porządek żądając natychmiastowego doprowadzenia skazanego na widzenie. Po obezwładnieniu agresywnych mężczyzn zostają oni niezwłocznie przekazani w ręce funkcjonariuszy Policji. W trzecim, ostatnim epizodzie, wybuchł pożar. Mimo wysiłków funkcjonariuszy Służby Więziennej w celu ugaszenia pożaru wezwano na pomoc Państwową Straż Pożarną w Radomiu. Ogień został opanowany.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności kierownictwa aresztu w ocenie sytuacji i wypracowaniu decyzji do prowadzenia akcji ratunkowej. Ponadto funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Radomiu mogli sprawdzić swoje praktyczne umiejętności w warunkach realnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Wspólne manewry stały się przede wszystkim okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, zarówno na poziomie dowódców, kierowników, jak i poszczególnych funkcjonariuszy.

Przebieg poszczególnych epizodów pokazał wysoki profesjonalizm służb mundurowych w zgrywaniu działań funkcjonariuszy Aresztu Śledczego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej