Funkcjonariusze radomskiego Aresztu Śledczego odwiedzili uczniów z jednej z radomskich szkół podstawowych.

Podczas spotkania radomscy mundurowi zapoznali uczniów ze specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej, jego codziennymi zadaniami i obowiązkami. Całe spotkanie odbyło się w formie adekwatnej do ich wieku – poprzez bajkę „Co robi Służba Więzienna?” opracowaną przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Odpowiedzieli także na szereg niełatwych pytań. Dzieci mogły również przymierzyć środki ochrony osobistej, w które wyposaża się funkcjonariuszy. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej