W dniu 29.11.2019 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu dla osób pozbawionych wolności

Praca znajduje się wśród najważniejszych środków oddziaływania na skazanych. Dzięki programowi rządowemu „Praca dla więźniów” jest również obecnie najczęściej stosowany. Zdobycie pracy po opuszczeniu zakładu karnego to jeden z najczęstszych problemów z jakim borykają się osoby pozbawione wolności. Brak doświadczenia oraz brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych skazanych to przyczyny, które nierzadko prowadzą do powrotu na drogę przestępczą. Aby temu zapobiec Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw, od kursów zawodowych po realizację programów aktywizacji zawodowej – wszystko po to, aby wyuczyć i utrwalić u osób pozbawionych wolności umiejętność skutecznego poszukiwania pracy. Oduczenie społecznej bezradności to cel wszystkich działań podejmowanych przez personel więzienny.

W kilkugodzinnych warsztatach wzięło udział kilkunastu skazanych. W trakcie zajęć osadzeni dowiedzieli się w jaki sposób zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jakie świadczenia można uzyskać oraz jak zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez dodatkowe szkolenia oraz m.in. jak założyć własną działalność gospodarczą i uzyskać na ten cel środki z Urzędu Pracy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych, którzy uzyskali niezbędną wiedzę pozwalającą im sprawniej poruszać się w codziennej rzeczywistości, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: plut. Michał Słowiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej